Långsiktigt skogsbruk med god avkastning

Skogsförvaltningens uppgift är att förvalta koncernens skogsinnehav genom att bedriva ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB